תקנון האתר - שבת עם חן

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הספר “שבת עם חן” המופעל ע”י ‘חן במטבח’. 

האתר משמש כאתר סחר ומכירה רשמי ובלעדי של הספר “שבת עם חן” , והינו בבעלות הבלעדית של ‘חן במטבח’. 

כללי

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. השימוש באתר כפוף לאמור בתקנון זה ובעצם הגלישה והשימוש באתר יראו את המשתמש כמי שמסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.
 3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 4. האתר עושה כמיטב יכולתו להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר ( “שבת עם חן” ), לרבות תמונות, ווידאו. חרף האמור יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או שלא מתוך רצון להטעות אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, ו’חן במטבח’ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות ו/או ההשמטות.
 5. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את ‘חן במטבח’.
 6. תמונות/וידאו המוצר באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר כפי שהוא במציאות.

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה: כתובת תקינה של מזמין המוצר או נק’ איסוף שנבחרה ע”י המזמין. 
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מלאים ומדויקים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.  
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. במקרה שהמוצרים יוחזרו ל’חן במטבח’ משום שבהזמנה נמסרו פרטים מוטעים המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי , הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב המזמין עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות אפליקציית ביט כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אפליקציית ביט.
 2. ‘חן במטבח’ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום ש’חן במטבח’ תכבד.
 3. לאחר שפרטי התשלום הוזנו בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את ‘חן במטבח’ לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
 4. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה והוא יחויב בעלות המוצרים.
 5. במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ואנו ניצור עמו קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצרים הנרכשים במלאי במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא ל’חן במטבח’ חובה כלשהי כלפי המזמין בכפוף לכך ש’חן במטבח’ תשיב למזמין כל סכום ששולם (אם שולם) בגין המוצרים ו/או תבטל את החיוב של המזמין אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 7. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידיו.
 8. מועד המשלוח יקבע לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 9. במידה שהמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע על כך לחברה על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר על-ידי ‘חן במטבח’ תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי או מאפליקציית ביט, כמפורט לעיל. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. זמני האספקה של המוצרים הם: באמצעות חברת משלוחים – תוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.  ( ימי עסקים לעניין תקנון זה: ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג (
 3. שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המזמין או לנקודת חלוקה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 4. במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המזמין בהזמנה, ‘חן במטבח’ תודיע על כך למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 5. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, המזמין יישא בתשלום של דמי המשלוח שנקבעו בעת ביצוע ההזמנה. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שאותה המזמין בחר (משלוח עד הבית או משלוח לנק’ איסוף), אלא אם כן צויין אחרת.
 6. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.
 7. ‘חן במטבח’ לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
 1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע;
 2.  אירועים שאינם בשליטת ‘חן במטבח’ כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
 3. כל סיבה שאינה בשליטת ‘חן במטבח’.
 1. במקרה שהמזמין לא יהיה בנקודת מסירת המוצר במועד שתואם עמו המוצר יוחזר על-ידי חברת המשלוחים לחברה והמזמין יחויב בעלות ההחזרה לחברה.

ביטול העסקה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”לbooksHenInTheKitchen@gmail.com
 2. ביטול העסקה על-ידי המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
 3. במידה והמוצר לא נשלח ללקוח, הלקוח יוכל לבטל את הרכישה ויקבל בחזרה 100% מסכום העסקה.
 4. במידה והמוצר הגיע למזמין באמצעות חברת המשלוחים, והמזמין יהיה מעוניין לבטל את העסקה, יוחזר למזמין הסכום ששולם על-ידיו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 10% מסכום העסקה.  
 5. דמי המשלוח אינם מהווים חלק ממחיר המוצר ולכן ככל שהמוצר נשלח למזמין לפני קבלת ההודעה על ביטול העסקה, דמי המשלוח לא יוחזרו. 
 6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול או דמי משלוח כלשהם.

ביטול העסקה מצד ‘חן במטבח’

 1. ‘חן במטבח’ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין, ו’חן במטבח’ תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצרים שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ‘חן במטבח’ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ו’חן במטבח’ לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין או לצד שלישי. 
 4. במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית ‘חן במטבח’ לבטל את ההזמנה. 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין באתר, הנם רכושם של ‘חן במטבח’ בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו ע”י ‘חן במטבח’ להשתמש בהם.
 2. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע או תוכן כלשהו מהאתר או מהמוצרים, בכל מקום שהוא ולכל מטרה שהיא, בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של ‘חן במטבח’.
 3. אין לבצע קישור לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, מבלי קבלת הסכמה מ’חן במטבח’ מראש ובכתב.
 4. ‘חן במטבח’ רשאית להורות על ביטול של קישור לדף אינטרנט באתר גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למאן-דהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ‘חן במטבח’. 

אחריות

 1. ‘חן במטבח’ (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למוצרים ו/או לאתר ו/או לביצועי האתר.
 2. ‘חן במטבח’ (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי ‘חן במטבח’ עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. בכל מקרה ‘חן במטבח’ לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

פרטיות

 1. המזמין מאשר, כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה למסור פרטים כלשהם לאתר וכי מסירת כל המידע שנמסר על-ידיו באתר נעשתה מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. שם, מען ודרכי התקשרות של המזמין (להלן: “פרטי המזמין”) יישמרו על-ידי ‘חן במטבח’.
 3. ‘חן במטבח’ לא תעביר את פרטי המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך, וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 4. ‘חן במטבח’ לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה שאותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על-ידי ‘חן במטבח’.
 5. למרות האמור לעיל, ‘חן במטבח’ תהא רשאית להעביר את פרטי המזמין במידה והתקבל בידי ‘חן במטבח’ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 6. ‘חן במטבח’ תוכל להשתמש בפרטי המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או לצורך פרסום ממוקד.
 7. המזמין מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש כאמור בתקנון זה בפרטים שנמסרו על-ידיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ‘חן במטבח’ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע שבידיה על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ‘חן במטבח’ ו/או להשתמש בו לרעה ו/או לעשות בו שימוש בלתי מורשה, לא תהיה למשתמש באתר ו/או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ‘חן במטבח’ ו/או מי מטעמה, והם משחררים את ‘חן במטבח’ ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור.
 9. במקרים שאינם בשליטתה של ‘חן במטבח’ ו/או הנובעים מכח עליון, ‘חן במטבח’ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם המידע שבידיה יאבד.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

דילוג לתוכן